công ty Sản phẩm đáng tin cậy - một chiến thắng PTS có niềm tự hào về sản phẩm đáng tin.

Tư tưởng quản lý

Mục tiêu quản lý
Sự hài lòng của khách hàng và việc bảo vệ môi trường

Han Seung PTC sẽ tiếp tục nghiên cứu và nỗ lực coi trọng giá trị về triết lý quản lý về sự hài lòng của khách hàng và việc bảo vệ môi trường để trở thành một công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực này trong thế kỷ 21.
Kể từ khi thành lập vào năm 1991, HAN SEUNG PTC đã trở thành công ty đại diện hàng đầu về công nghệ của Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng các cơ sở trang thiết bị sơn. Chúng tôi nỗ lực vô cùng lớn để trở thành một công ty hàng đầu thế giới trong tương lai.

  • Suy nghĩ sáng tạo

  • Phương châm

Chính sách chất lượng
Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng thông qua thực hiện về QCD
Chất lượng
1. ISO 9001: 2000 và thiết lập hệ thống chất lượng theo yêu cầu của khách hàng
2. Hoàn thành việc bảo trì hệ thống chất lượng
3. Các hoạt động cải tiến liên tục

Những nỗ lực của HAN SEUNG PTC sẽ không dừng lại cho đến khi khách hàng hoàn toàn hài lòng.

Top